Welkom op mijn website. Vrucht van een kruisbestuiving, verzamelplaats van teksten, literair en academisch, teksten om te lezen, te spreken, te spelen en te zingen, in een wisselwerking tussen verkenningen in poëzie en performance en mijn werk als geestelijk verzorger, theoloog, (emeritus) hoogleraar en in 2022 stadsdichter van Culemborg.

Verhalen om te vertellen

De Bellweg, asielzoekerscentrum in Culemborg
(For English & Arabic versions click on preferred language.)


In de Bellweg zijn 1001 verhalen te vertellen,
verhalen die lang gewacht hebben om gehoord te worden,
een achtbaan van redenen om te vluchten,
een moment waarin te veel gebeurde,
een voorval dat een hart niet kan verdragen,
verlies dat het denken niet kan aanvaarden,
verhalen die van ver en met vrees gereisd zijn,
met bos en zee als getuigen,
onzekerheid als voorlopige bestemming,
en dan het wachten en opnieuw wachten,
terwijl de verhalen nog op het vertellen wachten,
of verteld worden maar niet geloofd.

In de Bellweg zijn talloze verhalen in zwijgen gehuld.
Woorden lossen in tranen op en verdwijnen.
De pen weigert en de hand is in shock.
Angst wordt vijand van vrijheid om te vertellen,
schaamte sterker dan verlangen, verraad krachtiger dan vertrouwen.
Wanhoop brengt neerslachtigheid voort, neerslachtigheid wanhoop.
Er zijn dingen van het lichaam waar men niet over spreekt.
Dingen in het denken die men liever ontwijkt.
Verhalen en hun beelden blijven levendig,
het vertellen verbleekt en verzwakt.

In de Bellweg komen er dagelijks verhalen bij.
Vergeten herinneringen keren terug om te munten
wat er is gebeurd, wie je bent and toen was.
Nieuwe mensen arriveren met variaties op een thema,
met gezichten vertrouwd in vorm en uitdrukking,
gezichten van verder weg en vol broosheid.
Meldingen verschijnen op het scherm van telefoons,
gevonden voorwerpen voor familie en vrienden.

In de Bellweg zijn veel verhalen vragen.
Ben je een wees als je vaderland je verraadt?
Waar is thuis als je moederland je onteigent?
Is het mogelijk, dragelijk om je eigen land te haten?
Kan je wat zo vreemd is ooit leuk vinden, liefhebben?
En altijd: wat, wie, wanneer en waarom?

In de Bellweg worden 1001 verhalen gehoopt.
Wordt het leven niet beter, dan misschien wel vrediger.
Misschien kun je ophouden met vluchten, wachten, peinzen.
Misschien komt de kans om weer met leven te beginnen.

In de Bellweg zijn 1001 verhalen te vertellen.

Mokhtar Bindhorob, Leraar Engels (Jemen, Maleisië, Nederland)
Martin Walton, Stadsdichter Culemborg (VS, Duitsland, Nederland)