Welkom op mijn website. Vrucht van een kruisbestuiving, verzamelplaats van teksten, literair en academisch, teksten om te lezen, te spreken, te spelen en te zingen, in een wisselwerking tussen verkenningen in poëzie en performance en mijn werk als geestelijk verzorger, theoloog, (emeritus) hoogleraar en in 2022 stadsdichter van Culemborg.

Leven op Mars

Opmerkelijk
dat wij denken
leven te vinden
op een rode planeet
die de naam draagt
van een god van oorlog,
en niet
op een helder hemellichaam
met de naam
van een godin
van liefde.